• Koristite vrhunske usluge
  U Vašem domu

  i naručite svoj termin
 • Najkvalitetnija
  Zdravstvena njega

  i kućna posjeta u pogodnostima vašeg doma
 • Najbolja
  Fizikalna terapija

  a sve troškove pokriva HZZO

'KOMPLETNA NJEGA'Kompletna zdravstvena njega u kući bolesnika dio je medicinskih usluga koje provode medicinske sestre.

Zdravstvena njega uključuje:
Davanje terapije
Medicinsku njegu nepokretnog bolesnika (kupanje)
Edukaciju ukućana oko postupaka sa nepokretnim bolesnikom
Previjanje i brigu oko rana (kirurških,dekubitalnih i ostalih oštećenja kože)
Prevenciju dekubitusa i ostalih komplikacija dugotrajnog ležanja
Izmjenu katetera kod žena
Mjerenje vitalnih znakova
Hranjenje pacijenta putem nazogastrične sonde
Uzimanje uzoraka za laboratorijsku analizu – krv, urin, brisevi rane
Usluge se provode prema postupcima preporučenim od strane liječničkog povjerenstva ( na doznaku ).

Način na koji možete ostvariti pravo na zdravstvenu njegu u kući:

Na teret HZZO-a :

Vašeg izabranog liječnika obiteljske medicine koji daje prijedlog
Liječničko povjerenstvo HZZO-a daje odobrenje
Zdravstvenu ustanovu za rehabilitaciju u kući izabire korisnik/pacijent osobno
Usluge obavljaju medicinske sestre/tehničari sa dugogodišnjim iskustvom
Stručni nadzor – Vaš izabrani liječnik i patronažna sestra

privatno

pozivom u našu ustanovu

OPĆE INFORMACIJE

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak - petak: 07:00 - 15:00

ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI

Registrirane usluge ugovorene su sa HZZO-om.
Uz odobrenje liječnika osiguranici ne učestvuju u cijeni troška usluge.

Za bolju kvalitetu života.

Za detaljnije informacije nazovite nas s povjerenjem na broj:
+385 (031) 506 250

KONTAKT

INFORMACIJE

Adresa: Frankopanska 91

31 000, Osijek

Croatia

Telefon: +385 (031) 506 250

Email: slanovic@slanovic.hr

Web stranica: www.slanovic.hr