• Koristite vrhunske usluge
  U Vašem domu

  i naručite svoj termin
 • Najkvalitetnija
  Zdravstvena njega

  i kućna posjeta u pogodnostima vašeg doma
 • Najbolja
  Fizikalna terapija

  a sve troškove pokriva HZZO

RAZGIBAVANJE

Fizikalna terapija se kao pojam može definirati na više načina, ali najčešće se koristi kao termin koji obuhvaća sve postupke primjene fizikalnih agensa u prevenciji, liječenju i rehabilitaciji bolesnika.

Fizikalna terapija je nezaobilazna i nezamjenjiva u liječenju i rehabilitaciji osoba s ozljedama sustava za kretanje bilo da se provodi odmah nakon ozljede, kao način liječenja bilo da se primjenjuje kao rehabilitacijski postupak nakon imobilizacije ili kirurškog liječenja. Nerijetko je potrebno provoditi fizikalnu terapiju u razdoblju dok se čeka operacijski zahvat da bi se spriječio nastanak kontrakture zgloba ili atrofije mišića. Na taj način kvalitetna fizikalna terapija stvara bolju predispoziciju za dobar ishod operacijskog liječenja.

Ponekad je fizikalnu terapiju neophodno provoditi istovremeno s imobilizacijom. Tada se i to obično jednom dnevno skida longeta ili ortoza da bi se ozlijeđeni ili kirurški liječen dio tijela kontrolirano razgibavao, a da ne bi došlo do kontrakture zgloba i zbog toga lošeg ishoda liječenja.

U fizikalnoj terapiji koriste se različite fizikalne procedure koje imaju svoje namjene i učinke. Najčešće se koriste elektroanalgetski postupci u svrhu smanjenja boli te elektrostimulacija mišića u svrhu snaženja oslabljenog mišića. Nešto rjeđe se u svakodnevnoj fizikalnoj terapiji koristi biofeedback. To je metoda povratne sprege koja se primjenjuje u reedukaciji mišićne kontrakcije za one skupine mišića koje su zbog ozljede ili bolesti izgubile funkciju. Magnetoterapija je fizikalna procedura koja podiže razinu metabolizma mjerenu količinom ATP-a pa se smatra posebno korisnom u terapiji nesraslih prijeloma, ali i degenerativnih bolesti zglobova. Terapijski ultrazvuk ima efekt dubinskog zagrijavanja i mikromasaže pa je zbog svog povoljnog učinka na bol i zakočenost, praktično obvezni dio svake fizikalne terapije. Laser i termoterapija također su standardne procedure koje se u fizikalnoj terapiji koriste svakodnevno.

Svakako treba znati i činjenicu da za svaku fizikalnu proceduru osim indikacija postoje i kontraindikacije. Zbog toga će vas prije upućivanja na fizikalnu terapiju vaš fizijatar pitati o eventualnim drugim bolestima koje mogu biti razlog da se određena fizikalna procedura kod vas ne smije primijeniti.

IPAK, NAJVAŽNIJI I NEIZOSTAVNI DIO SVAKE FIZIKALNE TERAPIJE BILA JE I OSTAJE KINEZITERAPIJA, TJ. INDIVIDUALNA MEDICINSKA GIMNASTIKA.

Fizikalna terapija bez aktivnog i/ili pasivnog pokreta nije ono što primarno fizikalna terapija treba biti. Sve procedure u fizikalnoj terapiji mogu biti korisne, ali samo kao potpora onom najvažnijem – individualno vođenoj i individualno prilagođenoj medicinskoj gimnastici. Individualnu medicinsku gimnastiku mora voditi stručan i školovan fizioterapeut. Kineziterapija u smislu vježbi snaženja koristi dvije vrste mišićne kontrakcije: statičku ili izometričku kontrakciju te dinamičku kontrakciju mišića koja pak može biti koncentrična i ekscentrična. Vježbe s izometričkom kontrakcijom mišića su vježbe kod kojih napinjemo mišić bez pokreta u zglobu. Te se vježbe često koriste u ranoj rehabilitaciji nakon ozljede ili operacijskog liječenja koljena. Na taj se način održava tonus mišića kvadricepsa bez rizika da se tek operirano ili ozlijeđeno koljeno izloži neželjenom opterećenju. Potom se postupno uvode dinamičke vježbe snaženja mišića. Dinamičke vježbe s koncentričnom kontrakcijom mišića, kod kojih se mišić pri napinjanju skraćuje i izaziva pokret, koriste se u rehabilitaciji za dobivanje mišićne snage i izdržljivosti.

OPĆE INFORMACIJE

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak - petak: 07:00 - 15:00

ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI

Registrirane usluge ugovorene su sa HZZO-om.
Uz odobrenje liječnika osiguranici ne učestvuju u cijeni troška usluge.

Za bolju kvalitetu života.

Za detaljnije informacije nazovite nas s povjerenjem na broj:
+385 (031) 506 250

KONTAKT

INFORMACIJE

Adresa: Frankopanska 91

31 000, Osijek

Croatia

Telefon: +385 (031) 506 250

Email: slanovic@slanovic.hr

Web stranica: www.slanovic.hr